Ministerie van Economische Zaken

Omzet: EUR 18 mlrd.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet zich in voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

First Dutch Advisory heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd bij diverseopdrachten op het snijvlak van financiering en ondernemerschap, waaronder een analyse van de Seed-capital regeling voor seedfondsen waarbij exitmogelijkheden en aandachtspunten in kaart gebracht zijn.