TU Delft

Aantal studenten: 22.000
Werknemers: 5000
Eigen Vermogen: EUR 381 mln.

De TU Delft is een gerenommeerde technische universiteit in Nederland.

First Dutch Advisory heeft de TU Delft geassisteerd bij het opstellen van een leidraad voor het participatiebeleid ten behoeve van kennisvalorisatie.